ÖNCE İNSAN

En önemli değerimiz insan!

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

Özel Grup, kuruluşundan bu yana gelişen ve değişen rekabetin, yatırım yapılmış insan ile elde edildiğinin farkındadır. Tüm çalışmalarında en üst kaliteyi ve yüksek performansın önemini ve geliştirmeyi ilke edinmiştir. Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanmasının önemini biliyoruz. Holdingimiz bünyesinde iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, kariyer yapmaktan, statü değişikliğine, çalışan aktivasyonlarından ücret ve diğer haklar ve eğitim seçimlerine kadar tüm alanlarda bu ilkelerle hareket ediyoruz.

Çalışanlarımızın manevi ve maddi haklarına saygılı, bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, kaliteli, huzurlu, mutlu ve çalışma ortamı olmamız en önemli amaçlarımızdandır.

Güvenli, istikrarlı, sağlam, en iyi teknolojiyi kullanan, sürekli gelişen bir yapı içerisinde Özel Grup olarak amacımız, çalışanlarımızın gerek kişisel gerekse mesleki anlamda kendilerini geliştirecekleri kaynaklar sunmak ve mevcut potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

İnsan Kaynakları politikamızda, ilgili kurum birimleri, çalışanlarımızın bilgi, beceri, uyum, motivasyon ve tatmin düzeylerinin yükseltilmesini ilke edinmiş, bunların gerçekleştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamıştır. Güler yüzlü, yeniliklere açık, bilgiyi paylaşan, hızlı çözümler üreten, güvenilir, müşteri odaklı yaklaşımı ilke edinmiş çalışanlardan oluşan Özel Grup ailesine katılabilmek ise bir ayrıcalıktır.

Özel Grup'u bu noktaya getiren en temel unsurlar, kurum kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması ve başta üst yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımızın kendilerini sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmalarıdır. Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir.